При натовареното и забързано ежедневие времето за спорт и раздвижване е силно ограничено. Предлагаме на вашето внимание комплекс от упражнения, които може да се изпълняват ежедневно на работното място.